Πρόγραμμα

Τρίτη :
13:00 – Δελτίο αντιπληροφόρησης RadioActive
18:00 – Δελτίο αντιπληροφόρησης RadioActive (E)

Τετάρτη :
18:00 – Δελτίο αντιπληροφόρησης RadioActive (E)
01:00 – (Πέμπτη ξημερώματα) Τα Σκουπίδια στην Υπόγα : Τα σκουπίδια του
μεσονυκτίου

Πέμπτη :
14:00 – Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης της ΕΣΕ Αθήνας (Ε)
18:00 – Δελτίο Αντιπληροφόρησης RadioActive (E)

Παρασκευή :
14:00 – Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης της ΕΣΕ Αθήνας (Ε)

Σάββατο :
14:00 – Δελτίο εργατικής αντιπληροφόρησης της ΕΣΕ Αθήνας (Ε)

Το πρόγραμμα του σταθμού βρίσκεται υπο διαμόρφωση κι ανανεώνεται διαρκώς