Κείμενο καλέσματος από το αυτοοργανωμένο κινηματικό ραδιόφωνο “Ράδιο Ψαλίδι”, Νοέμβρης 2016

Δίνουμε Ψαλίδι στον κυρίαρχο λόγο…

Το Ράδιο Ψαλίδι είναι ένα αυτοοργανωμένο κινηματικό διαδικτυακό μέσο αντιπληροφόρησης και αντικουλτούρας στο Ρέθυμνο. Ενάντια στον μαζικό τρόπο με τον οποίο παράγεται και αναπαράγεται η κυρίαρχη ενημέρωση των ΜΜΕ και οι πολιτισμικές αξίες, όλοι/όλες όσοι/όσες συμμετέχουμε σ’ αυτο, στοχεύουμε στη διάχυση του ανταγωνιστικού προς την κυριαρχία λόγου, ανοίγοντας τα μικρόφωνα, ώστε να ακουστούν οι φωνές και οι θέσεις όσων αντιστέκονται.

Μέσα από οριζόντιες διαδικασίες, συγκροτούμαστε στη βάση της αυτοοργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης και της ισοτιμίας, και συλλογικοποιούμε τις ανάγκες και τη δράση μας, στήνοντας ένα σταθμό που έχει ως σκοπό να αναδεικνύει και να προωθεί τις φωνές των καταπιεσμένων, καθώς και να λειτουργεί ως κόμβος καταγραφής και σύνθεσης του συνόλου της κινηματικής δράσης, αλλά και του λόγου που την πλαισιώνει.

Αυτή τη στιγμή, η δομή του σταθμού συγκροτείται από δυο κύκλους συνελεύσεων∙ τη γενική συνέλευση και τη συνέλευση των ομάδων εργασίας.

Στις ομάδες εργασίας συμμετέχουν άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη της διαχείρισης (τεχνική υποστήριξη, δικτύωση με άλλα εγχειρήματα, ροή προγράμματος κ.α.), μέσα από μια σταθερή δέσμευση με αρμοδιότητες, ενώ στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι ομάδες εκπομπών και οι ομάδες εργασίας. Ομάδα εκπομπής θεωρείται κάθε ομαδοποίηση δύο και πάνω ατόμων, που έχει ή ζητάει χρόνο εκπομπής. Οι ομάδες εκπομπών έχουν μικρή δέσμευση, με σκοπό να τους δίνεται η δυνατότητα να ασχολούνται με το αντικείμενο της θεματικής τους, και κατ’ ελάχιστο με το διαχειριστικό κομμάτι του μέσου. Παρ’ όλα αυτά, είναι αναγκαία και θεμιτή η οποιαδήποτε άλλη παράλληλη συμμετοχή ατόμων σε ομάδες εργασίας.

Το Ράδιο Ψαλίδι εναντιώνεται σε κάθε μορφή ρατσισμού, σεξισμού και ομοφοβίας, εστιάζοντας πάντα στην ταξική συσχέτιση των υποκειμένων, συγκροτώντας συλλογικές μορφές (ομάδες εκπομπών, ομάδες εργασίας), το σύνολο τον οποίων συγκροτεί και τον τελικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

.Ο σταθμός είναι ανοιχτός για όποιον/α θέλει να μιλήσει για τη συλλογικότητα του/της, την κινηματική συνδικαλιστική του/της δράση σε χώρους δουλειάς, σχολείου ή σχολών, για ζητήματα ταυτότητας, φύλου, σεξουαλικότητας, αντιφασισμού, για οικολογικά ζητήματα ή απλώς να παίξει της μουσικές του/της, να παρέμβει, να ενημερώσει και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο/η καθένας/καθεμία σημαντικό…

…για να μπορέσουμε να επανακτήσουμε τον ελεύθερο αέρα της έκφρασης και να συλλογικοποιήσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας, απέναντι σε έναν κόσμο καταπίεσης και επιβολής.

Για επικοινωνία και συμμετοχή
psalidiradio@gmail.com

Ρέθυμνο ,Νοέμβρης 2016           

%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf-2

Ρέθυμνο Νοέμβριος 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.